sepsis - enterokok

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline iv 1000mg 6dd 1 tot 2 weken

Opmerking:

amoxicilline-gevoelig

Medicatie:

vancomycine iv 1000mg 2dd 1 tot 2 weken

Opmerking:

amoxicilline-ongevoelig

Opmerking:

vancomycine-ongevoelig: overleg met terzakekundige

Opmerkingen

E. faecalis is meestal amoxicilline-gevoelig, E. faecium is gewoonlijk amoxicilline-ongevoelig.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7669.2
Bijgewerkt: 01/13/2016 - 18:18
Status: Published