sepsis - bij centrale lijn (geen neutropenie)

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd

≥ 18 jaar

Indicaties: bij penicilline allergie (uitgezonderd anafylactische reactie)

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

Opmerkingen

Indien mogelijk lijn verwijderen.

Duur behandeling afhankelijk van verwekker en wel of niet verwijderen lijn

Bij verwekker coagulase negatieve stafylokok en verwijderde lijn, geen antibiotica meer noodzakelijk.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-313137.3
Bijgewerkt: 05/09/2019 - 14:34
Status: Published