sepsis - Staphylococcus aureus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 2000mg 6dd minimaal 14 dagen

Opmerking:

Therapie bij voorkeur als continue dosering van 12000 mg iv per 24 uur. 

≥ 18 jaar

Indicaties: penicillineallergie (uitgezonderd anafylactische reactie)

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefazoline iv 1000mg 6dd minimaal 14 dagen

Opmerkingen

Behandel ongecompliceerde S. aureus bacteriëmie 14 dagen intraveneus. Ongecompliceerd = patiënten die geen vasculaire prothese hebben, geen aangetoonde strooihaarden en geen persisterende bacteriëmie (positieve bloedkweek ≥ 72 uur na start gerichte antibiotica). Indien er sprake is van een ongecompliceerde S. aureus bacteriëmie kan de dosering verlaagd worden naar 1000 mg 6dd of bij voorkeur 6000 mg per 24 uur iv als continue dosering. 

Behandel gecompliceerde S. aureus bacteriëmie 4-6 weken waarvan minstens 14 dagen intraveneus, duur behandeling wordt bepaald door aard strooihaard en klinisch beloop.

Intraveneuze behandelduur altijd 14 dagen na start adequate therapie waarbij de eerste 24 uur of langer empirische therapie met amoxicilline/clavulaanzuur, cefuroxim of ceftriaxon ook meegerekend mogen worden als adequate therapie. 

48 uur na start adequate therapie controle bloedkweken afnemen. Als deze positief worden dan dezelfde dag weer nieuwe bloedkweken afnemen, dan wordt de therapieduur vanaf de eerste negatieve bloedkweek. 

Verricht altijd een transthoracale echo cor (TTE). Bij negatieve TTE en hoog risico endocarditis vervolgens een transoesofageale echo cor (TEE). Link naar richtlijn voor behandeling endocarditis

Alternatief voor flucloxacilline iv bij hemodialyse patienten: cefazoline iv 2000mg na dialyse (dus 3 keer 2 gram per week). Let op: deze therapie is alleen adequaat bij hemodialyse patienten! Achtergrondinformatie: cefazoline iv 2000mg na dialyse leidt tot continu adequate spiegels en daarom kan dit als alternatief voor flucloxacilline gegeven worden aan hemodialyse patienten.

Bij verdenking geïnfecteerd kunstmateriaal toevoegen rifampicine po/iv 450mg 2dd  (pas starten 3-5 dagen na start adequate behandeling S. aureus en bij aangetoonde gevoeligheid voor rifampicine).

Voor verdere behandeling raadpleeg ook uw lokale werkplan S. aureus bacteriëmie. 

Bronnen

  1. SWAB richtlijn Sepsis 2020
  2. Pubmed.gov publication # 17173215

    Stryjewski ME, Szczech LA, Benjamin DK Jr, Inrig JK, Kanafani ZA, Engemann JJ, Chu VH, Joyce MJ, Reller LB, Corey GR, Fowler VG Jr. Use of vancomycin or first-generation cephalosporins for the treatment of hemodialysis-dependent patients with methicillin-susceptible Staphylococcus aureus bacteremia. Clin Infect Dis. 2007 Jan 15;44(2):190-6.

  3. Pubmed.gov publication # 10462306

    Kuypers D, Vanwalleghem J, Maes B, Messiaen T, Vanrenterghem Y, Peetermans WE. Cefazolin serum concentrations with fixed intravenous dosing in patients on chronic hemodialysis treatment. Nephrol Dial Transplant. 1999 Aug;14(8):2050-1.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-228521.5
Bijgewerkt: 05/19/2020 - 16:46
Status: Published