sepsis - vermoedelijk focus tr. urogenitalis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 10 tot 14 dagen

Opmerking:

Bij ernstig zieke patiënt toevoegen gentamicine volgens TDM gentamicine

Opmerkingen

Rekening houden met de resultaten van eerdere kweken 3 tot 6 maanden terug!

Gentamicine mede van belang voor het verbreden van het spectrum bij toenemende resistentie.

Gentamicine kan in ieder geval éénmalig gegeven worden, ook wanneer er sprake is van nierfunctiestoornissen.

Indien de verwekker van de sepsis bekend is, dient het gekozen antibiotica regime, voor zover mogelijk, gestroomlijnd te worden op basis van het antibiogram.

 

Voor advies middelen iv orale switch link door naar Switchprotocol

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-132011.7
Bijgewerkt: 01/26/2021 - 12:09
Status: Published