hospital-acquired pneumonie - ventilator associated pneumonie

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

Remarks:

Bij ernstig zieke patiënt toevoegen gentamicine 1 dd iv volgens TDM gentamicine maximaal 3 dagen

Medication:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

Remarks:

Bij verdenking aspiratie.

Bij ernstig zieke patiënt toevoegen gentamicine 1 dd iv volgens TDM gentamicine maximaal 3 dagen

≥ 18 years

Indications: penicillineallergie (uitgezonderd anafylactische reactie)

Priority Medication Remarks
Medication:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

+

metronidazol iv 500mg 3dd

Remarks:

Bij verdenking aspiratie.

Bij ernstig zieke patiënt toevoegen gentamicine 1 dd iv volgens TDM gentamicine maximaal 3 dagen

Comments

Hospital acquired pneumonie = pneumonie ontstaan langer dan 72 uur verblijf in ziekenhuis of verpleeghuis

Bij antibiotische keuze rekening houden met kolonisatie/eerdere kweken.

Behandelduur bij VAP maximaal 8 dgn.

Bij verdenking Pseudomonasinfectie: ceftazidim iv 2000 mg 3 dd 5-14 d + gentamicine iv 1 dd totdat resistentie bekend is (maximaal 3 dagen).

 

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-132347.7
Updated: 01/26/2021 - 12:15
Status: Published